Bunnik, Rhijnhaeghe

Impressie

Het bestemmingsplan Rhijnhaeghe is in de gemeenteraad vastgesteld.

Nieuwbouw

Het plan gaat uit van een gedifferentieerd programma met huur- en koopwoningen, appartementen en grondgebonden woningen rondom een groen middengebied. In totaal zijn 91 woningen voorzien.