Archief

Archiefdocumenten

De inloopavond op woensdag 22 april 2020 kon vanwege het corona-virus niet doorgaan. Belanghebbende hebben op het voorlopig ontwerp via de projectsite gereageerd.

De antwoorden op de binnengekomen reacties zijn door Van Wanrooij opgenomen in de Nota van beantwoording II d.d. 4 juni 2020.