Klachten en bezwaarschriften

Klachten

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

  • de medewerker postregistratie,
  • de behandelaar(s) van uw klacht,
  • de medewerker over wie de klacht gaat en
  • de leidinggevende van die medewerker.

Het doel van het delen is de registratie en behandeling van uw klacht.

Bezwaarschriften

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

  • de medewerker postregistratie;
  • het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften;
  • de medewerker die de beslissing op bezwaar opstelt;
  • de medewerker of de secretaris die de beslissing ondertekent en zo nodig het college of de burgemeester om de beslissing op bezwaar vast te stellen. 

Het doel van het delen is de registratie, behandeling en de besluitvorming op het bezwaarschrift.

Uw persoonsgegevens worden extern gedeeld met:

  • de 3 leden van de commissie voor de bezwaarschriften die bij de hoorzitting aanwezig zijn;
  • de belanghebbenden bij uw bezwaarschrift, zoals een vergunninghouder of de persoon (of het bedrijf) waartegen een handhavingsprocedure loopt of is verzocht.

Het doel van het delen is de advisering op het bezwaarschrift en het horen van bezwaarden en het informeren van de belanghebbenden. 

Welke persoonsgegevens worden gedeeld?

Klik hieronder op een item om de extra informatie te lezen.