Rijbaanafzettingen in de Oranjebuurt

Op 18 november 2019 begint aannemer Van den Heuvel met het vernieuwen van de gas- en waterleiding in de Burgemeester van de Weijerstraat. Alle gasleidingen en een deel van de waterleidingen en elektriciteitskabels in de Oranjebuurt worden vervangen. Ze verwachten dat deze werkzaamheden ongeveer 10 weken duren. Voor bewoners en langskomend verkeer geeft dit enige overlast:  

  • Er zal een halve rijbaanafzetting ingesteld worden over een gemiddelde lengte van 50 meter met een parkeerverbod aan de andere kant van de weg.
  • Deze halve rijbaanafzetting zal zich verplaatsen naar het stuk waar op dat moment wordt gewerkt, zodat bewoners en passanten zo min mogelijk hinder ondervinden.

Vanaf 25 november is ook de Prins Bernardstraat aan de beurt. Daar zal in een periode van ongeveer 4 weken een nieuwe gasleiding worden gelegd waarvoor de weg wordt opengebroken.

  • De Prins Bernardstraat wordt gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer
  • De afsluiting is in fases om de hinder te beperken
  • De trottoirs blijven bereikbaar

Meer informatie over deze werkzaamheden staat hier

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten