Denk mee over de Engboogerd van de toekomst!

Direct na de zomervakantie organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten om met de bewoners van de Engboogerdbuurt  plannen voor de herinrichting van de wijk te maken. Alle bewoners zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd via een nieuwsbrief. Uit de recent gehouden enquête blijkt dat inwoners heel graag mee willen denken en ideeën willen aandragen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We zijn op zoek naar nog meer enthousiastelingen.

Aanmelden

Woont u in de Engboogerdbuurt? Meld u dan aan om mee te doen! U kunt zich aanmelden voor deelname via post@bunnik.nl onder vermelding van Engboogerd.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie staat op www.bunnik.nl/engboogerd

Enquête Engboogerdbuurt (juli 2018)

In de Engboogerdbuurt zijn veel werkzaamheden gaande. Op dit moment worden de gas- en waterleidingen vervangen door Stedin. Begin volgend jaar wordt het rioolsysteem in de wijk vervangen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om, als alle werkzaamheden onder de grond geweest zijn, de openbare ruimte zo in te richten dat het een verbetering voor de wijk is. De bestrating kan op sommige plekken mooier, veel bomen hebben geen lang leven meer en een groot aantal verlichtingsarmaturen is aan vervanging toe. Dit is ook een kans om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering en nieuwe behoeftes in de wijk.

De komende periode gaat de gemeente met de bewoners van de buurt werken aan de plannen voor de toekomstige inrichting van de wijk. De eerste stap in het proces is een enquête onder de bewoners om te horen wat zij belangrijk vinden in de “Engboogerd van morgen”.

Woont u in de Engboogerd en wilt u de enquête invullen dan kan dat tot uiterlijk 13 juli aanstaande. U vindt de enquête op internet via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/VBMQVHT. Heeft u geen internet? Dan kunt u aan de balie van het gemeentehuis een papieren versie ophalen.

Overzichtskaart vervanging riolering en bestrating

Overzichtskaart werkzaamheden Engboogerd buurt

Nieuwsbrieven

Hier vindt u een aantal nieuwsbrieven die verstuurd zijn aan de bewoners van de Engboogerd buurt.

Nieuwsbrief 21 juni 2018

Nieuwsbrief 2 juli 2018

Vervanging leidingen in wijk Engboogerd (vanaf 9 april 2018)

Op maandag 9 april 2018 is Stedin in de Huib van der Vechtlaan begonnen met het vervangen van de waterleiding en de gasleiding in de wijk Engboogerd. Aannemer Dynniq heeft de bewoners hierover per brief geïnformeerd.

In de week van 16-20 april 2018 worden werkzaamheden voor het vervangen van de gas- en waterleiding in de Engboogerdbuurt uitgevoerd in de:

  • Deken Heinenstraat
  • Zuster Spinhovenlaan
  • Arie v.d. Heuvelstraat

Contactpersoon voor vragen over de werkzaamheden is dhr. S. Verhoeven van Dynniq tel: 06 - 50 28 65 82.

Vervanging leidingen en riolering wijk Engboogerd

Vanaf januari/februari 2018 zullen in de wijk Engboogerd verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Het gaat hierbij om het vervangen van gas- en waterleidingen en later in het jaar de riolering.  

Het vervangen van de gas- en waterleidingen wordt gedaan door de nutsbedrijven Stedin en Vitens. Zij zullen de bewoners per post informeren over hun werkzaamheden en wat dat voor hen betekent. Ook het riool in de wijk is aan vervanging toe. 

Om overlast te beperken, gaat onze voorkeur ernaar uit om al deze werkzaamheden zo veel mogelijk gelijktijdig uit te voeren. Dit is echter niet haalbaar, waardoor het onvermijdelijk is dat de bewoners twee keer overlast zullen ondervinden van werkzaamheden in de wijk.

Waarom kunnen niet alle werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd?

  • Het vervangen van de gas- en waterleidingen is urgent vanwege de veiligheid en moet snel gebeuren.
  • Het vervangen van gas- en waterleidingen gaat veel sneller dan het vervangen van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte die daarna nodig is.
  • De raad heeft het benodigde budget voor het vervangen van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte nog niet beschikbaar gesteld.
  • Het vervangen van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte vragen een gedegen voorbereiding. Daarbij willen wij overleggen met de bewoners om tot een goed en gedragen plan te komen en dat vraagt meer tijd.

Wat gaat er gebeuren?

Bij het vervangen van de gas- en waterleidingen wordt alleen het trottoir opengebroken. Bij het vervangen van de riolering wordt de volledige straat opengebroken. Daarbij kan het soms nodig zijn om bomen te verwijderen. In overleg met de bewoners zullen wij na het vervangen van de riolering de straten en het groen opnieuw inrichten. Wij zullen in de periode januari/februari 2018 de wensen inventariseren om samen een plan hiervoor te maken.

Blijf op de hoogte

Vindt u het prettig om per mail op de hoogte te worden gehouden over de werkzaamheden? Geef dan uw mailadres door via post@bunnik.nl onder vermelding van zaaknummer 509794.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten