Publicaties verkeersbesluiten te zien via de website van de Staatscourant

Vanaf 1 januari 2013 zijn wij verplicht om de volledige tekst van een verkeersbesluit bekend te maken in de Staatscourant. Dit is vanwege een wijziging in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Voor de volledige tekst met eventuele bijlagen kunt u terecht op de website van de Staatscourant. Ook geeft deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor een e-mailservice, zodat u automatisch wordt geïnformeerd als er een verkeersbesluit in de gemeente Bunnik is genomen en gepubliceerd.

De datum waarop de bekendmaking op de website van de Staatscourant verschijnt is voortaan de officiële datum van bekendmaking. Het in de Staatscourant opgenomen besluit is vanaf nu het enige rechtsgeldige besluit. Hoe en waar u bezwaar kunt indienen is terug te vinden in de tekst van elk afzonderlijk besluit.