Meldpunt onveilige verkeerssituaties

De vereniging Veilig Verkeer Nederland heeft sinds een jaar een meldpunt waar mensen melding kunnen maken van (potentieel) onveilige verkeerssituaties. Dat kan via de website www.meldpuntveiligverkeer.nl.

Als u heeft ingelogd op de website, kunt u een melding doen. Dat kan via de computer, maar ook via uw tablet of smartphone.