Scholeneiland Bunnik, 2016

Op de locatie Scholeneiland Bunnik, naast MFA De Kersentuin, is er in het bestemmingsplan nog ruimte voor de ontwikkeling van twee gebouwen. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 februari 2011. Woningcorporatie Lekstedewonen en QuaRijn onderzoeken nu de mogelijkheden om een gebouw met zorgeenheden voor dementerenden en (zorg)woningen te realiseren. Huisartsen en apotheker maken plannen voor een gebouw met een gezondheidscentrum.

Open Huis

Het college van B&W heeft zich dinsdag 4 oktober 2016 positief uitgesproken over de plannen. Op 24 oktober 2016 organiseerden de initiatiefnemers en de gemeente een gezamenlijke inloopavond. Op 27 oktober 2016 zijn de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad in het Open Huis. Hier waren veel insprekers aanwezig. Hierdoor zijn de wethouder en de raad niet aan het woord gekomen. Dat gebeurt in het volgende Open Huis op 24 november. Het college betrekt de opmerkingen die in het Open Huis gemaakt worden bij het vervolg van de planontwikkeling.

(Zorg)woningen

Lekstedewonen onderzoekt samen met QuaRijn of het plan voor de (zorg)woningen en zorgeenheden ontwikkeld kan worden. Lekstedewonen is degene die dit gebouw wil realiseren. QuaRijn wil de zorg gaan aanbieden. In een deel van het gebouw huurt QuaRijn ruimte waar 14 dementerende bewoners kleinschalig kunnen worden gehuisvest. In het andere deel in het complex komen ook 16 (zorg)woningen, die in eerste instantie aan bewoners met een zorgindicatie worden toegewezen. Lekstedewonen zorgt ervoor dat deze woningen als sociale huurwoning verhuurd worden.

Gezondheidscentrum

De initiatiefnemers voor het Gezondheidscentrum, huisartsen en apotheker, hebben de plannen voor het realiseren van het Gezondheidscentrum opgepakt. Het is de bedoeling dat in het Gezondheidscentrum straks verschillende soorten zorg bij elkaar gebracht worden. Denk aan een apotheek, fysiotherapie, huisartsen, tandheelkunde, tandtechniek en verloskunde, maar mogelijk ook anderhalvelijns zorg. Dit is specialistische zorg lokaal, waardoor de samenwerking nog beter op de pati├źnten kan worden afgestemd.

Afstemming

De plannen voor de zorgeenheden, (zorg)woningen en het gezondheidscentrum zijn op elkaar afgestemd. In het noordelijke bouwdeel zijn de zorgeenheden en (zorg)woningen beoogd en in het zuidelijk bouwdeel het gezondheidscentrum. De initiatiefnemers ontwikkelen de plannen binnen de kaders van het bestemmingsplan. De partijen stemmen de architectuur van de gebouwen af op de architectuur van MFA De Kersentuin. Daarnaast maken zij ook gezamenlijk een plan voor de openbare ruimte rond de nog te bouwen panden. De initiatiefnemers vinden het belandrijk dat ook de afstemming over de buitenspeelruimte goed wordt opgepakt met de  huidige gebruikers.

Documenten

Studie Groepswonen Lekstede

Plan Gezondheidscentrum

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten