Monumenten

Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. In Nederland zijn er verschillende typen monumenten:

  • rijksmonumenten
  • provinciale monumenten
  • gemeentelijke monumenten
  • beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten
  • mobiel erfgoed

Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde en schoonheid van nationaal belang is. De rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. In de gemeente Bunnik staan 152 rijksmonumenten. Deze vindt u op: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl.  

Provinciale monumenten

Provinciale monumenten zijn gebouwen die op de provinciale monumentenlijst staan en vanuit de provincie worden beschermd. Provinciale monumenten komen alleen voor in de provincies Drenthe en Noord-Holland. In de gemeente Bunnik staan dus geen provinciale monumenten.

Gemeentelijke monumenten

Als een gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente het op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De gemeente Bunnik heeft 56 gemeentelijke monumenten aangewezen. De gemeente verstrekt geen subsidies voor bijvoorbeeld de restauratie van gemeentelijke monumenten.

Beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn gebieden met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht is opgenomen in een bestemmingsplan, waarvoor extra regels gelden. Binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn. Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten vallen onder de Monumentenwet. De gemeente Bunnik heeft één beschermd dorpsgezicht, namelijk het gebied rond De Brink in Werkhoven. 

Mobiel erfgoed

Mobiel erfgoed is erfgoed dat beweegt. Het gaat om historische vervoermiddelen zoals schepen, auto's, treinen, bussen, snorfietsen, vliegtuigen en draaiorgels. De gemeente Bunnik heeft geen mobiel erfgoed.