Stuurgroep Kromme Rijnlandschap

De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap is een vrijwillig samenwerkingsverband van zes gemeenten (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Utrecht en Zeist) en de provincie. Ze wordt geadviseerd door gebiedspartijen op het gebied van landbouw, natuur en water. De stuurgroep ondersteunt de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap op particulier terrein. De deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een landschapsco├Ârdinator in dienst die u kosteloos advies geeft over:

  • de aanleg en het beheer van landschapselementen, kleinschalige natuurontwikkeling en erfbeplanting
  • subsidiebijdragen voor natuur- en landschapsbeheer op eigen terrein
  • landschappelijke uitgangspunten bij functieverandering in het buitengebied
  • landschappelijke inpassing van nieuwbouw of verbouw in het buitengebied
  • instanties die u hierbij kunnen helpen.

Meer informatie vindt u op www.krommerijnlandschap.nl.

Contactpersoon voor gemeente Bunnik is Walter Jaaltink. Hij is bereikbaar op 030 - 659 48 48.