Landschapsontwikkelingsplan

In 2010 heeft de gemeenteraad van Bunnik het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied vastgesteld. Het doel van dit plan is het ontwikkelen van een kwalitatief waardevol en duurzaam landschap. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en natuurlijke waarden van het Kromme Rijngebied. Het plan is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Het LOP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector. Daarnaast zijn inwoners van de gemeenten betrokken bij het plan via bewonersavonden en een fotowedstrijd.

Vanaf 2010 werken de bovengenoemde gemeenten samen met andere organisaties en particulieren uit het Kromme Rijngebied aan de uitvoering van projecten die in het landschapsontwikkelingsplan beschreven staan. Het LOP is uitgewerkt in het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+.

Te downloaden bestanden

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten