Het Kromme Rijnlandschap

Bunnik ligt in het Kromme Rijnlandschap. Het Kromme Rijnlandschap is een Nationaal Landschap met een karakteristiek uiterlijk. Dit uiterlijk wordt bepaald door verschillende aspecten zoals: de bodem, de bebouwing, waterlopen en verkavelingstructuur en erfbeplantingen.

De kwaliteit van het landschap wordt behouden of verbeterd door deze karakteristieken goed te onderhouden en door nieuwe ontwikkelingen op een streekeigen manier in te richten. De landschapscoördinator kan u hierbij helpen. De landschapscoördinator komt voort uit de stuurgroep Kromme Rijnlandschap en geeft u kosteloos advies over streekeigen erfbeplantingen en kleinschalige natuurontwikkeling op uw eigen terrein. Om het landschap te behouden, heeft de gemeente ook een landschapsontwikkelingsplan vastgesteld. Bovendien heeft de gemeente een gebiedsvisie opgesteld met de gewenste ontwikkelingen rond het Kromme Rijngebied.

Agrarisch natuurbeheer

Het buitengebied van de gemeente Bunnik is grotendeels agrarisch in gebruik. Dat wil niet zeggen dat er geen natuurwaarden zijn. Veel boeren doen aan agrarisch natuurbeheer. Er is ook een Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek. De landschapscoördinator kan u ook advies geven over agrarisch natuurbeheer of kleinschalige natuurontwikkeling op uw eigen terrein.

Landschappelijke inpassing bij bouw en verbouw

De gemeente adviseert u altijd om bij de aanvraag voor een bouwvergunning ook een (erf)beplantingsplan in te dienen. Landschappelijke erfbeplantingen bestaan bijvoorbeeld uit inheemse soorten. Exoten en wintergroene planten en coniferen passen wel in de tuin, maar niet in het landschap. Een mooie compositie van rood en groen draagt bij aan de kwaliteit van het landschap. Daar geniet iedereen van. De landschapscoördinator kan u helpen bij uw erfbeplantingsplan.

Ook bij bestemmingsplanwijzigingen wordt altijd gekeken of de wijzigingen passen in het landschap. De gemeente bepaalt de criteria hiervoor.

Meer informatie?

De landschapscoördinator komt graag bij u langs voor kosteloos advies over de landschappelijke inpassing en erfbeplantingen. Kijk voor meer informatie ook op www.krommerijnlandschap.nl.