Uitkomsten onderzoek Oranjebuurt #DuurzaamBunnik

In december 2018 hebben Sociologiestudenten van de Universiteit Utrecht interviews gehouden in de Oranjebuurt in Bunnik. Zij hebben de inwoners gevraagd wat ze vinden van gasloos wonen en de energietransitie. Daarnaast is gevraagd wat de inwoners zelf kunnen doen en wat ze van de gemeente verwachten. De resultaten hiervan zijn eind januari gepresenteerd. Het (Engelstalige) rapport is hier te vinden: naar het rapport.

De uitkomsten

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

  • Klimaatverandering wordt door (bijna) iedereen als een probleem ervaren.
  • Inwoners vragen niet specifiek om subsidies, financiën zijn in eerste instantie niet een probleem.
  • Er wordt gevraagd naar ontzorging/specifieke maatregelen. Inwoners weten niet wat ze moeten doen of waar ze moeten beginnen.
  • Maatwerkadvies per woning is wenselijk.
  • Betere informatievoorziening (waar is welke informatie verkrijgbaar).
  • Een duidelijkere en zichtbare rol van de gemeente is nodig.

De gemeente denkt na over de aanpak naar aanleiding van de uitkomsten. Zo wordt onderzocht welke gegevens van de woonwijk kunnen helpen om zo een beeld te krijgen van de type woningen. Met dit beeld kan de gemeente een plan van aanpak maken over het verduurzamen van de huizen.

Meer informatie

  • De gemeente communiceert al veel over duurzaamheid en energietransitie op haar social media, de website en in ’t Groentje. Tip: check regelmatig deze communicatiekanalen.
  • Specifieke informatie voor huiseigenaren vind je via https://jouwhuisslimmer.nl. Dit is het regionale energieloket van gemeenten in de provincie Utrecht.
  • Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl.
  • Voor een bezoek aan huis  en/of advies op maat kunt u ook terecht bij de Energiegroep Bunnik. https://energiegroepbunnik.wordpress.com/.

Voor andere vragen over #DuurzaamBunnik: stuur een e-mail naar duurzaam@bunnik.nl.