Online regelen

U vindt hier twee soorten formulieren:

  • Webformulieren: deze kunt u invullen en direct digitaal versturen.
  • Printformulieren: deze moet u eerst uitprinten, dan invullen en opsturen naar of afgeven op het gemeentehuis.

[Webformulieren niet beschikbaar donderdag en vrijdagochtend]

Op donderdag 17 oktober en vrijdagochtend 18 oktober zijn webformulieren tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud.

Webformulieren

Deze formulieren kunt u direct invullen en verzenden naar de gemeente:

Afval

Algemeen

Belastingen

De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert sinds 1 januari 2015 de heffing en invordering van de lokale belastingen uit. Ga voor meer informatie naar www.bghu.nl.

Bezwaar en dwangsom

Burgerzaken

Burgerlijke stand

Declaratiefonds Participatie

Drank & horeca

Kansspel en loterij

Omgevingsvergunningen

Privacy

Ruimtelijke plannen

Subsidies

Vergunningen, meldingen en ontheffingen ( APV )

Verkeer en vervoer

Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo )

Wonen

Overige formulieren

Onderstaande formulieren moet u eerst uitprinten, dan invullen en opsturen naar of afgeven op het gemeentehuis.

Burgerlijke stand

Burgerzaken

Horeca, diverse formulieren

Onderwijs

Planschade

Tegemoetkoming planschade, aanvraagformulier

Subsidie

Wonen

Diverse andere formulieren