De omgevingsvisie

Een blik op de toekomst

In 2021 ontwikkelen we de omgevingsvisie. Een krachtig en verbindend toekomstverhaal voor de lange termijn, tot 2040. Dit verhaal gaat over de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Bunnik. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid en cultureel erfgoed.

De visie gaat over de inrichting van de leefomgeving en ook over hoe en waarvoor we deze willen gebruiken. Hoe willen we dat de gemeente Bunnik er in toekomst uit ziet? Hoe zorgen we dat het een aantrekkelijke omgeving blijft om te wonen, werken en recreëren? Hoe gaan we om met de veranderingen in het buitengebied? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Op dit soort vragen geeft de Bunnikse omgevingsvisie straks antwoord. De visie biedt inwoners, organisaties en de gemeentelijke organisatie houvast bij ontwikkelingen.

Waarover gaat de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie gaat over het hele grondgebied van de gemeente Bunnik. De omgevingsvisie wordt uiteindelijk gebieds- en themagericht. Dat betekent dat de omgevingsvisie op overkoepelende thema’s is uitgewerkt, maar dat er voor verschillende gebieden accentverschillen gesteld kunnen worden op bepaalde thema’s. Deze gebieden zijn in ieder geval: de drie dorpen (Bunnik, Odijk, Werkhoven), het buitengebied en de landgoederen.

Hoe ontwikkelen we de omgevingsvisie?

Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie doorlopen wij 3 fasen: verkennen, verbinden en vertalen. Klik hieronder op de fase voor meer informatie.

 

De omgevingsvisie maken we samen!

Met inwoners, samenwerkingspartners, ambtenaren en college en raad van de gemeente Bunnik. Wilt u samen met anderen nadenken over hoe de leefomgeving er in de toekomst uit moet zien? Dat kan! Bezoek het platform Omgevingsvisie en doe mee! Via het platform volgt u de ontwikkeling van de omgevingsvisie en vindt u informatie over alle stappen in het proces. Ook staat hier achtergrondinformatie en kunt u alle tussentijdse producten bekijken.