Odijk-West, nieuwbouw 1000 woningen

In de komende jaren breidt gemeente Bunnik de buitenkant van de Odijkse kern uit met 1000 woningen in Odijk-West. Het plangebied heeft een oppervlak van circa 20 tot 35 hectare.

Uitgangspunt voor het bouwen is de in 2017 vastgestelde Uitvoeringsstrategie. Daarin is opgenomen dat Bunnik, Odijk en Werkhoven dorpen zijn en blijven waar mensen uit alle lagen van de bevolking een fijne plek hebben om te wonen. Gemeente Bunnik wil zich voorbereiden op de toekomst en een dynamische gemeente met goede voorzieningen zijn. Wonen in een dorp, maar dichtbij de stad en het Utrecht Science Park (USP). Bovendien is er in onze gemeente én de hele regio een enorme schaarste aan woningen.

Informatie over het project

Klik hieronder op een item in het uitklapmenu om meer over het project te lezen.

Archeologie

De gemeente Bunnik heeft het voornemen om Odijk-West te ontwikkelen voor woningbouw. In het gebied worden circa 1.000 woningen gerealiseerd. Voor geheel Odijk-West geldt een zeer hoge archeologische verwachting, met name voor archeologische resten uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen.

Documenten en media

Hier staan alle stukken en media die te maken hebben met het nieuwbouwproject Odijk-West. 

Raadsexcursie

Voor het nieuwbouwproject in Odijk-West ging de gemeenteraad op excursie om inspiratie op de te doen. Bekijk de korte video voor een impressie. Bekijk hier een lange versie van de video.