Zittend college gemeente Bunnik gaat verder

Na het vertrek van wethouder Paul Heijmerink hebben de zittende wethouders Ali Dekker en Jocko Rensen aangegeven dat ze bereid zijn voor de resterende periode de portefeuilles van de vertrokken wethouder over te nemen. Zo kan het college verder met de bestuurlijke agenda en is de continuïteit in het Bunnikse bestuur gewaarborgd.

Raad akkoord

Op 29 oktober jl. nam Heijmerink (P21) ontslag, naar aanleiding van een motie van afkeuring. Vervolgens besloot de fractie van P21 om uit de coalitie te stappen. In de raadsvergadering van 4 november 2021 gingen alle partijen ermee akkoord dat de wethouders Dekker en Rensen de portefeuilles van Heijmerink voor de resterende bestuursperiode voortzetten en onderling verdelen. Het is in het belang van de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven dat het lopende beleid wordt uitgevoerd.

Bekijk hier de portefeuilleverdeling van het college van Gemeente Bunnik

Naar overzicht