Zeist zoekt samenwerking met Bunnik voor nieuwe wind- en zonne-energie

De gemeente Zeist verkent in het gebied tussen de A12 en het spoor in het zuiden van Zeist, de mogelijkheden voor zonnevelden en windenergie. Dat doen zij in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Deze verkenning moet leiden tot een ‘Gebiedsvisie A12/spoorzone’, die het college van Zeist in 2021 aan de gemeenteraad wil voorleggen. Het gebied grenst aan Odijk en Driebergen. Zeist wil nauw samenwerken met deze buurgemeenten.

Odijkers kunnen meedenken

De gemeente Bunnik waardeert het dat de gemeente Zeist de bewoners van Odijk meeneemt in dit onderzoek. Want de windmolens van Zeist zullen, als ze komen, van ver zichtbaar zijn. Bunnik werkt met 15 andere gemeenten samen in de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin moet iedere gemeente een deel van de opgave oppakken om klimaatneutraal te worden. Zeist doet onderzoek langs de grote infrastructuur van de A12 en het spoor, wat een veelal acceptabele plek  is. De gemeente Bunnik heeft al een beleidskader voor zonne-energie met groen gekleurde gebieden in het zuiden van de gemeente. Het onderzoek naar zoekgebieden voor wind in Bunnik moet nog plaatsvinden, in overleg met de Kromme Rijngemeenten.

Blijf op de hoogte

Wie op de hoogte wil blijven van deze ontwikkelingen in Zeist, kan zich aanmelden voor de mailnieuwsbrief ‘Nieuwe Energie’ via www.zeist.nl/nieuwsbrieven. Meer informatie: www.zeist.nl/zonenwind.

Naar overzicht