Wethouder Dekker spreekt insprekers Eikenpad

Voor Bunnik en de regio is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is tussen station Bunnik en het Utrecht Science Park (USP). De Provincie wil dit financieren en deze kans wil de gemeente pakken. Daarom zijn er plannen om de fietsverbinding te verbeteren, waarbij een deel van het fietspad door het Eikenpadplantsoen zal gaan.

Hierover werd op 3 december een Open huis gehouden waar 13 mensen inspraken. Dit waren voor- en tegenstanders van de plannen. De insprekers hadden daarbij ook een aantal vragen gesteld aan de wethouder. Die avond was er geen gelegenheid om daarop te reageren. Wethouder Dekker wilde dat vanuit het college alsnog doen en nodigde de insprekers uit voor een online gesprek op 12 januari.

Vooraf gaf de wethouder aan dat het gesprek diende om de openstaande vragen te beantwoorden. Doel was om informatie met elkaar uit te wisselen en dat gebeurde ook. Het werd een levendig gesprek. Hoewel de meningen verdeeld blijven, was er vanuit de insprekers waardering voor het initiatief van de wethouder. Er komt op 11 februari nog een volgend open huis over het onderwerp en vervolgens zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Meer informatie

Lees de Q&A

Naar overzicht