Werkgroepen Toekomstvisie Dorpshart Odijk gestart

In november 2020 deden 115 inwoners mee aan het webinar ‘Samenwerken aan de toekomstvisie dorpshart Odijk’. Nog 74 inwoners hebben dit op een later tijdstip teruggekeken. Het webinar was de eerste stap in het participatieproces. Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden wordt een toekomstvisie ontwikkeld. 

De volgende stap was in maart. Vier werkgroepen kwamen voor het eerst via zoom online samen. Elke werkgroep houdt zich bezig met een thema, te weten: ‘Komen, gaan en parkeren’, ‘Wonen en leven’, ‘Winkelen en werken’ en ‘Verblijven en recreëren’. De ingebrachte ideeën uit het webinar vormen de basis voor uitwerking in de werkgroepen, aangevuld met ideeën van de werkgroepleden zelf. Per werkgroep worden de ideeën uitgewerkt tot een visie op hun thema. Dit vindt plaats in verschillende werkgroepbesprekingen die voor de zomer plaatsvinden. Alle uitkomsten worden vervolgens samengebracht tot één gezamenlijk gedragen toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk. Het streven is om in de tweede helft van het jaar de toekomstvisie te presenteren aan de raad, waarna het in het Open Huis en in de raadsvergadering kan worden behandeld.

De eerste sessies stonden in het teken van kennismaken met elkaar en bespreken hoe de co-creatie kan worden gedaan. Coproduceren betekent dat de samenleving en de gemeente samen optrekken bij een vraagstuk. Het waren positieve bijeenkomsten en er is naast het kennismaken ook al veel opgehaald op inhoud. Er werden ook veel onderwerpen bij de kop gepakt waarmee de werkgroepen met het opgaveteam, bestaande uit vijf ambtenaren als ondersteuners, de komende tijd aan de slag gaan.

Het enthousiasme spat er bij alle deelnemers van af en alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. De sfeer is positief en opbouwend. Sommige deelnemers wonen al enkele decennia aan De Meent. Maar ook jonge stellen die willen bouwen aan een mooi toekomstbestendig dorpshart én betrokken ondernemers die actief meedenken, zijn vertegenwoordigd. Iedereen heeft als doel om te werken aan een veilig, sfeervol dorpshart waar zowel inwoners als dagjesmensen zich thuis voelen.

Lees meer informatie over het project
Naar overzicht