Nieuwe kinderburgemeester: Lobke Leussink!

Tijdens de raadsvergadering op 22 september werd Lobke Leussink officieel benoemd als nieuwe kinderburgemeester. Hiermee neemt zij het stokje over van de vorige kinderburgemeester, Duco Das.

Burgemeester Ruud van Bennekom blikt samen met de raad terug op het jaar van kinderburgemeester Duco. Wat hem vooral bij is gebleven? De kleurplatenwedstrijd die Duco beoordeelde. Duco keek niet naar wie het beste in de lijntjes had gekleurd, maar naar wie er het meest zijn best had gedaan. Dit typeert Duco, hij vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.  Daarna geeft hij het woord aan Duco, die toch het meest trots is op zijn regenboogzebrapad in Odijk.

De burgemeester geeft daarna het woord aan kersverse kinderburgemeester Lobke. Lobke vertelt dat ze zich gaat bezig houden met verkeersveiligheid, sport en gezondheid en groen.

De vijf fractievoorzitters krijgen ook nog de kans om afscheid te nemen van Duco en Lobke welkom te heten. Fractievoorzitter Onno James (D66) bedankt Duco voor het inzetten op het onderwerp ‘jezelf zijn’. Hij geeft aan dat ‘het voor mij als onderdeel van de LHBTIQ+ gemeenschap heel mooi is om te zien dat er iemand naar voren stapt en zich zo inzet op dit onderwerp’. Alle vijf de fractievoorzitters kijken uit naar wat kinderburgemeester Lobke gaat doen en nodigen haar van harte uit om eens bij de raad aan te schuiven.