Vervanging bomen Pad door Dalenoord

Datum: 8 januari 2019

De gemeente Bunnik gaat stapsgewijs een gedeelte van de bomen in het park aan het Pad door Dalenoord in Odijk vervangen. Dit staat in het beheerplan dat op 11 december is vastgesteld door het college.

De huidige bomen, vooral elzen, zijn veertig jaar geleden geplant. Omdat elzen op hogere leeftijd vaak snel aftakelen en onveilig worden, zullen alle elzen over een periode van tien tot twintig jaar gekapt moeten worden. Als de elzen vanwege de veiligheid in één keer gekapt moeten worden, heeft dit een grote kaalslag tot gevolg. Door nu al te beginnen met het vervangen van de bomen, ontstaat uiteindelijk iin het park een diverse leeftijdsopbouw van de bomen. Ook komen er andere boomsoorten voor in de plaats. Als over tien tot twintig jaar alle huidige elzen weg zijn, staan er dan al grote nieuwe bomen. Hiermee behoudt het Pad door Dalenoord zijn parkachtige, groene karakter.

Uitvoering

In het voorjaar 2019 start de gemeente aan de westzijde van het Pad door Dalenoord, tussen de Jodichemdreef en de Esdoorn. Daar wordt de helft van de elzen gekapt en worden nieuwe bomen geplant. Ook worden tussen de Esdoorn en de speeltuin circa vijf bomen verwijderd om de huidige bomen meer ruimte tot groeien te geven. Deze bomen worden op andere plaatsen langs het Pad door Dalenoord gecompenseerd.

Soorten en leeftijdopbouw

Bij de herplant van de nieuwe bomen wordt ervoor gezorgd dat er meer verschillende soorten bomen komen. Door het planten van verschillende boomsoorten krijgen boomziekten minder kans. Ook hebben de bomen een verschillende levensduur, en hoeven ze in de toekomst niet allemaal tegelijk vervangen te worden.

Voor de kap begint, worden de direct omwonenden geïnformeerd met een brief. De omwonenden zullen ook een beperkte vorm van inspraak hebben op bijvoorbeeld de soortkeuze van de nieuwe bomen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten