Verplaatsing loonwerkersbedrijf Van Impelen uit Werkhoven

Datum: 12 februari 2018

Loonwerkersbedrijf van Impelen is sinds jaar en dag gevestigd aan de Herenstraat 44 in Werkhoven. De activiteiten van het loonwerkersbedrijf lopen uiteen van grondverzet (inzetten van grondverzetmachines) tot het ondersteunen  van agrarische bedrijven met landbouwmachines. Door de groei van het dorp Werkhoven is het perceel nu aan alle zijden ingeklemd door woonbebouwing. Op de afbeelding is dat goed te zien.

Knelpunten

In de bedrijfspanden worden zowel de landbouwvoertuigen als de grondverzetmachines gestald. In de huidige situatie loopt het bedrijf tegen een aantal knelpunten aan. Enerzijds gaat het om knelpunten op het gebied van verkeer. De wegen in Werkhoven zijn in het kader van ‘duurzaam veilig’ aangepast door middel van drempels, versmallingen en dergelijke. Dit heeft een positief effect op de snelheid van het autoverkeer, maar de doorgang van bijvoorbeeld de grote landbouwmachines van het loonwerkersbedrijf is daardoor lastiger. Daarnaast krijgen de grote voertuigen op hun route te maken met jonge, schoolgaande fietsers en is er te weinig rangeerruimte op het eigen terrein aanwezig.

Ook vanuit milieuoogpunt zijn er knelpunten. De landbouwvoertuigen en de grondverzetmachines veroorzaken trillingen, met name in de oude kern van Werkhoven en bij drempels. Daarnaast kan het loonwerkersbedrijf haar vergunde rechten niet volledig benutten, omdat dit teveel (geluids)overlast oplevert voor de omwonenden. Het bedrijf kan daardoor ook niet doorgroeien op de huidige locatie.

 Nieuwe locatie

Alhoewel het bedrijf en de inwoners van Werkhoven jarenlang in harmonie samen zijn opgetrokken - de bedrijfshal is bijvoorbeeld jaarlijks het toneel van de carnavalsviering - is de tijd nu rijp om het bedrijf elders voort te zetten en uit te bouwen. In 2017 is een locatie gevonden aan de Schadewijkerweg 2a, gelegen in het buitengebied van Odijk. Het plan is om op deze locatie een nieuwe bedrijfshal te bouwen en de bedrijfsactiviteiten vanuit Werkhoven hierheen te verplaatsen. Hierdoor krijgt het bedrijf mogelijkheden om de bedrijfsvoering te moderniseren, verduurzamen en verder uit te bouwen.

Woningbouw

Nadat de verplaatsing van het loonwerkersbedrijf uit Werkhoven naar de Schadewijkerweg 2a geheel is afgerond, is het de bedoeling dat op de achterblijvende locatie in Werkhoven woningbouw wordt gerealiseerd. Dit sluit goed aan bij de onlangs vastgestelde Uitvoeringsstrategie Bunnik en de Visie op Wonen. In de uitvoeringsstrategie is ‘bouwen in de dorpen’ als één van de opgaven benoemd. Door binnen de dorpen te bouwen, kunnen de dorpen nog aantrekkelijker worden en wordt er meer draagvlak gecreëerd voor maatschappelijke voorzieningen en winkels. Bovendien biedt het kansen voor huidige inwoners van de gemeente om door te stromen naar een nieuwe woning of als starter op de woningmarkt een woning te vinden.

Op dit moment is er nog geen uitgewerkt woningbouwplan. De gemeente heeft randvoorwaarden opgesteld voor een toekomstig woningbouwplan. Zo mogen er bijvoorbeeld maximaal 30 woningen worden gebouwd, waarvan tenminste 30% sociale huurwoningen. De maat en schaal van de toekomstige woonbebouwing dient aan te sluiten bij de omgeving. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld over diverse milieuaspecten. Op een later moment wordt duidelijk op welke wijze de inwoners van Werkhoven worden betrokken bij de invulling van het woningbouwplan. Voor de totale ruimtelijke ontwikkeling, het verplaatsen van het loonwerkersbedrijf en het realiseren van woningbouw op de achterblijvende locatie, is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 februari ter inzage. Meer informatie hierover is te vinden in de formele publicatie.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten