Verkeersbesluit spitsknip Achterdijk gepubliceerd

De spitsafsluiting op de Achterdijk komt dichterbij. De spitsafsluiting is onderdeel van een totaalpakket aan  maatregelen die zijn vastgesteld door de provincie Utrecht en de gemeente Houten en de gemeente  Bunnik. Het doel van het maatregelenpakket  is om het buitengebied leefbaarder en veiliger  te maken.

Het verkeersbesluit is een stap die nodig is om de spitsafsluiting mogelijk te maken.  Het verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid zijn gepubliceerd in de Staatscourant Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk.

Gemeenteraad

De spitsafsluiting komt er niet op korte termijn. De gemeenteraad moet nog definitief besluiten het geld beschikbaar te stellen. Als er bezwaar of beroep is ingesteld, zal eerst die procedure doorlopen moeten worden. De afronding van de hele besluitvorming verwachten wij begin 2021.

Ontheffingen

Met de bewoners van het gebied zijn gesprekken gevoerd. Zij en sommige andere gebruikers krijgen een ontheffing. De spitsafsluiting gaat gelden voor gemotoriseerd verkeer. Maar niet voor hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) en landbouwverkeer. Fietsers kunnen ook altijd doorrijden.

Hoe wordt de weg afgesloten

Er komen geen palen of andere barrières in de weg. De spitsafsluiting gebeurt met borden, op het wegvak tussen de Marsdijk en de Tureluurweg. De handhaving van de afsluiting zal gebeuren met cameratoezicht.

Minder sluipverkeer

Zonder maatregelen zal het verkeer blijven toenemen op de Achterdijk. Door het afsluiten tijdens de spits, verwachten we de helft minder verkeer. Hiermee hopen we dat de leefbaarheid voor de bewoners in het buitengebied beter wordt.

Bekijk hier de publicatie in de staatscourant

Naar overzicht