Verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd

Fietsen die door hun eigenaar zijn achtergelaten zorgen ervoor dat er minder ruimte is voor anderen om hun fiets te stallen. Zowel de gemeente als de NS ontvangen regelmatig klachten over te weinig plek in de fietsenstallingen bij het station of de winkelgebieden. Ook zorgen fietsen die buiten de daarvoor bestemde stallingen staan voor veel hinder. Het geeft een verloederde indruk van de openbare ruimte.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bunnik zijn regels opgenomen over de stalling van fietsen. Bij het station, de winkelgebieden en de belangrijkste bushaltes in Bunnik, Odijk en Werkhoven en bij de Vletweide in Bunnik mag een fietsen maximaal 21 dagen achter elkaar worden geparkeerd. Ook mag op veel plekken een fiets uitsluitend in de fietsenstalling worden gezet. De gemeente gaat beter handhaven op deze regels. Het college heeft bepaald hoe de regels voor het stallen van fietsen worden gehandhaafd.

Na de zomervakantie start de gemeente daadwerkelijk met een grote schoonmaakactie van fietsen die te lang, of buiten de rekken staan gestald. Fietsen die buiten de rekken zijn geparkeerd, of fietsen die er langer dan 21 dagen staan, worden weggehaald en naar het recyclestation gebracht. Daar heeft de eigenaar van de fiets 13 weken de tijd om, tegen betaling, alsnog de fiets op te halen. Na die tijd worden de fietsen geschonken aan de kringloopwinkel of worden ze vernietigd.

Naar overzicht