Vergoeding energiekosten laag inkomen

Eenmalige energietoeslag

De kosten voor energie zijn flink gestegen. Daarom heeft het kabinet eind vorig jaar aangekondigd dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag krijgen. De regering is op dit moment nog bezig met het wettelijk regelen van deze toeslag. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) gaat de regeling uitvoeren namens de gemeente Bunnik. De RSD heeft besloten vooruit te lopen op deze regeling. Dat betekent dat vanaf heden de energietoeslag aangevraagd kan worden. Het gaat om een bedrag van € 800,-.

Energievergoeding automatisch uitbetaald

In de volgende situaties wordt de energievergoeding automatisch uitbetaald en hoeft u niets te doen:

 • U ontvangt een algemene bijstandsuitkering;
 • U ontvangt een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering;
 • U ontvangt een AOW uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB.

De energietoeslag wordt dan automatisch naar u overgemaakt. U hoeft hiervoor verder niets te doen. Inwoners die al een bedrag van € 200,- hebben ontvangen, ontvangen het resterende bedrag van € 600,- binnenkort. U ontvangt hierover een brief of heeft deze brief kort geleden ontvangen.

Zelf energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kun u vanaf nu zelf via de website van de RSD een aanvraag voor deze eenmalige energietoeslag indienen als u:

 • ingeschreven staat in de gemeente Bunnik,
 • 21 jaar of ouder bent en;
 • een laag inkomen heeft (niet hoger dan 120% van het sociaal minimum);
  • Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder, is het maximale nettobedrag € 1310,05
  • Voor gehuwden en samenwonenden is het maximale nettobedrag € 1777,92 en;
 • geen aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 en;
 • over een zelfstandige woonruimte beschikt, met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier, of
 • bent toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening, mits u beschikt over een zelfstandige woonruimte met daarbij een zelfstandig contract met een energieleverancier.

U kunt de energietoeslag aanvragen op de website van de RSD: Aanvragen energietoeslag

Belangrijk! De toeslag kan tot uiterlijk 1 december 2022 worden aangevraagd.

Financiële hulp

Bent u door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen gekomen? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schulddienstverlening van de RSD. Hiervoor kunt u bellen met het nummer 030 – 692 95 00 of mailen naar schuldhulp@rsdkrh.nl

De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert de regeling uit namens de gemeenten de Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op de website van de RSD leest u meer over de energietoeslag.