Veilig Buitengebied Bunnik

Het project Veilig Buitengebied is een samenwerking tussen bewoners van het buitengebied en verschillende organisaties. Deelnemende organisaties zijn onder andere de gemeente, brandweer, politie, de netbeheerder en land- en tuinbouworganisaties. Het doel is om de veiligheid in het buitengebied te verhogen. Onder het buitengebied valt alles binnen de gemeentegrenzen, behalve de dorpskernen. Op 7 juni jl. was de startbijeenkomst met de partners van het samenwerkingsproject Veilig Buitengebied.

Ruud van Bennekom, burgemeester gemeente Bunnik: “Ons buitengebied is mooi en waardevol. Het is belangrijk om ook in het buitengebied de veiligheid te verhogen. Daarom ben ik blij met de grote betrokkenheid van bewoners en organisaties in het project Veilig Buitengebied.”

De werkgroep Veilig Buitengebied

In de werkgroep Veilig Buitengebied bespreken de deelnemers verschillende praktische veiligheidskwesties en de mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan de inzet van plattelandscoaches, het opzetten van whatsappveiligheidsgroepen en het leren herkennen van locaties van bijvoorbeeld drugslabs of hennepkwekerijen. Maar ook eenvoudige veiligheidszaken als defecte straatverlichting of vervallen gebouwen: het signaleren draagt allemaal bij aan een veiliger buitengebied. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) leidt de werkgroep.

Enquête

Om de huidige situatie in het buitengebied in kaart te brengen, vragen we de inwoners en ondernemers van Bunnik een enquête invullen.
Vul de enquête nu in.

Meer informatie

Meer weten of meedoen met de werkgroep? Kijk op de projectpagina.
Of melding doen van een onveilige situatie? Kijk dan op deze pagina.

Naar overzicht