Veel waardering voor praktische aanpak Cursus Politiek Actief

foto van beelscherm zoomsessie
De digitale uitreiking van het certificaat

De cursus ‘Politiek actief’ zit erop. Negen deelnemers uit de gemeente Bunnik volgden 5 avonden online de opleiding waarin veel kennis werd opgedaan. Van uitleg over bestuur en verkiezingen tot training in debatteren: alle kennis en vaardigheden die nodig zijn in de lokale politiek kwamen aan bod. Eén van de drijvende krachten achter de cursus is griffier Hanan Khairouni.

Online

“Het was natuurlijk wel jammer dat wij de kandidaten niet live konden ontmoeten en dat zij geen raadsvergadering fysiek konden bijwonen. Aan de andere kant konden we wel gemakkelijk digitale raadsvergaderingen terugkijken en hier stil bij staan. We bespraken dan wat er precies gebeurde,” zegt ze over het verloop van de cursus.

Khairouni gaf zelf een korte presentatie over het bestuurlijke besluitvormingsproces. Raadsleden Ralph Hallo en Cor Kool deden mee aan het digitaal speeddaten. Controller Jeroen Rieswijk legde uit hoe het zit met de gemeentefinanciën en burgemeester Van Bennekom heeft op één van de avonden een korte uitleg gegeven over de instrumenten van raadsleden.

Praktijkvoorbeelden

Rik Aertsen nam ook deel aan de cursus. Hij is bestuurslid van de CDA-afdeling voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Rik overweegt volgend jaar de overstap naar de actieve politiek te maken en zich bij de komende verkiezingen kandidaat te stellen voor de gemeenteraad “Ik zie deze cursus als een goede voorbereiding en oriëntatie op een mogelijk raadslidmaatschap,” zegt hij. “Ik vond de cursus interessant en nuttig. Vooral de bijdragen door de burgemeesters, de raadsleden, de controller en de griffiers van de betrokken gemeenten vond ik boeiend en verhelderend, omdat zij voorbeelden en problematiek aanhaalden die direct uit onze gemeente/regio komen. Ik heb lang geleden rechten gestudeerd en wist daardoor wel iets over hoe de gemeentelijke politiek en democratie werkt. Maar met deze cursus heb ik mijn kennis stevig opgefrist en bovendien was de insteek ook heel praktisch, bijvoorbeeld over de manieren waarop belanghebbenden het beleid van de gemeente proberen te beïnvloeden.”

Certificaat

Er waren ook cursisten die zich nog oriënteren. Zij wilden bijvoorbeeld kijken of de politiek hun trekt, hoe het werkt en hoe je iets kunt bewerkstelligen. Op de laatste avond reikte burgemeester Van Bennekom digitaal de certificaten uit aan de cursisten. Alle deelnemers zijn het erover eens: het was leerzaam en interessant.

Naar overzicht