Uitslag enquête Energiekeuzes voor duurzame energie

Resultaten enquête energiekeuzes bekend
Resultaten enquête energiekeuzes bekend

In oktober peilde gemeente Bunnik via een enquête hoe de inwoners en ondernemers van Bunnik, Odijk en Werkhoven denken over het opwekken van duurzame energie. 1 op de 5 inwoners van de gemeente heeft de enquête ingevuld. De hoge respons geeft aan dat het onderwerp sterk leeft.

Resultaten uit enquête

De meningen over zonnevelden en/of windmolens in de gemeente Bunnik zijn verdeeld. Een deel van de inwoners ziet het als onvermijdelijk en een eigen verantwoordelijkheid. Anderen kijken liever naar alternatieve oplossingen, zoals wind op zee of kernenergie. Voor meer informatie over de resultaten en om te zien of de meerderheid voor windmolens of voor zonnevelden kiest, verwijzen we je door naar een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Het vervolgtraject

Wij stellen het zeer op prijs dat zoveel inwoners de moeite hebben genomen om mee te denken en hun mening te geven over dit onderwerp. De resultaten worden onderdeel van het participatietraject over duurzame opwek van energie in de gemeente Bunnik en de regio. Heeft u interesse om mee te denken en/of te werken? De gemeente nodigt u graag uit om mee te doen in dit proces.

Mail duurzaam@bunnik.nl!


Achtergrondinformatie

De gemeente Bunnik wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat wij voor het verwarmen van onze huizen en elektriciteit geen fossiele brandstof meer gebruiken. Het betekent ook dat we een andere manier moeten vinden om energie op te wekken. Zonnepanelen op daken helpen voor een deel, maar het is niet genoeg. We moeten in onze gemeente ook op andere manieren energie opwekken zoals met zonnevelden en windmolens.

Samen met andere gemeenten bepalen we waar en hoe we in de regio meer duurzame energie gaan opwekken met windmolens en zonnevelden. Deze samenwerking bestaat uit Utrechtse gemeenten en waterschappen en noemen we de Regionale Energie Strategie (RES).

Naar overzicht