Toekomstvisie dorpshart Odijk in Open huis

Aanstaande donderdag wordt de toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk besproken in het Open huis. Deze visie is gemaakt door inwoners en ondernemers van Odijk en beschrijft wat de samenleving de komende jaren wil bereiken om het centrum van Odijk levendig en sfeervol te maken.

Het participatietraject dat hieraan vooraf ging, startte een jaar geleden met een interactief webinar. Vervolgens zijn er in de periode tot de zomer verschillende sessies geweest waarin werkgroepen aan de slag gingen met de onderwerpen ‘wonen en leven’, ‘winkelen en werken’, ‘komen, gaan en parkeren’ en ‘verblijven en recreëren’. De verschillende sessies hebben geleid tot een gezamenlijk gedragen visie voor de toekomst van het dorpshart van Odijk.

Resultaten

Het resultaat dat de werkgroepen voor ogen hebben voor het centrum van Odijk bestaat uit een aantal doelen met concrete voorstellen voor de korte termijn (0-2 jaar), middellange termijn (2-5 jaar) en lange termijn (5-10 jaar). De gemeente en inwoners trekken samen op in de uitvoering.

De inhoud

Met de Toekomstvisie dorpshart Odijk 2030 willen de deelnemers aan het participatietraject verschillende dingen uiterlijk in 2030 bereiken. Zo moet het autoluw maken van het dorpshart er voor zorgen dat de verkeersveiligheid verbetert en De Meent een rustige en groene plek is, waar het aantrekkelijk is om te verblijven. Daarbij is een park- of pleinachtige inrichting wenselijk met terrassen, banken en speeltoestellen in een omgeving waar plek is voor groen en water. Het dorpshart wordt zo aantrekkelijk voor toeristen waarbij een verwijzing naar de historie en de omgeving niet ontbreekt. Het biedt dan ruimte voor samenbindende activiteiten. Daarbij zal er variatie in winkels zijn, extra horeca, aandacht voor streekproducten en een actieve ondernemersvereniging.

Hoe gaat het nu verder?

De werkgroepen hebben de toekomstvisie op 23 september jl. gepresenteerd aan de raadsleden. Eind oktober is het college akkoord gegaan waarbij burgemeester en wethouders de deelnemers aan de werkgroepen dankten voor al hun inspanningen om tot dit voorstel te komen. Aanstaande donderdag, 18 november, wordt de toekomstvisie besproken in het Open huis. Daar zullen leden van de werkgroepen ook inspreken. Op 2 december neemt de gemeenteraad een besluit. Bij een positief besluit kunnen de werkgroepen in samenwerking met de gemeente dan echt aan de slag. De eerste stap bestaat dan uit het opstellen van een uitvoeringsdocument. In deze fase worden de benodigde onderzoeken gedaan, subsidies aangevraagd en gaan werkgroepen en gemeente aan de slag gaan met ‘quick-wins’ die passen bij de uitvoering van de toekomstvisie.

Het open huis is digitaal live bij te wonen: schakel vanaf 19.30 in en klik op de knop ‘Live verbinding raadzaal’.

Lees alles op www.bunnik.nl/dorpshartodijk

Naar overzicht