Toekomstvisie Dorpshart Odijk door uitgebreide participatie

Het college van de gemeente Bunnik heeft ingestemd met het opstellen van een toekomstvisie voor het Dorpshart van Odijk. Deze toekomstvisie gaat er komen via een uitgebreid participatietraject. Hiervoor is een stappenplan opgesteld.

Kwaliteit en veiligheid

Dit plan past bij de ambities uit de Uitvoeringsstrategie om de dorpen aantrekkelijker te maken. Het Dorpshart van Odijk moet aantrekkelijker worden: een levendige, groen ingerichte en prettige ontmoetingsplek. Ook de plannen rond de woningbouwontwikkeling maken het noodzakelijk dat Odijk een dorpshart krijgt dat klaar is voor de toekomst. Leefkwaliteit en verkeersveiligheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. 

Met elkaar

Na de zomer stelt de gemeente een communicatieplan op en wordt de eerste (online) informatiebijeenkomst georganiseerd. Over deze informatiebijeenkomst wordt nog uitgebreid gecommuniceerd. Daarna gaan verschillende co-creatiegroepen aan de slag om de toekomstvisie vorm te geven.

Naar overzicht