Toekomstvisie Dorpshart Odijk

Op donderdagavond 23 september a.s. om 19.00 uur presenteren bewoners, ondernemers en ambtenaren samen het concept van hun toekomstvisie voor het Dorpshart Odijk. Volg de informatiebijeenkomst live via de livestream.

De makers van de toekomstvisie willen dat het Dorpshart nog meer een ontmoetingsplek wordt, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt.

De toekomstvisie werd besproken aan de hand van vier thema’s:

  1. Wonen en leven
  2. Winkelen en werken
  3. Verblijven en recreëren
  4. Komen, gaan en parkeren

Alle ideeën en wensen van betrokkenen zijn verzameld en uitgebreid in verschillende werkgroepen besproken. Deze ideeën en wensen vormen de basis voor de toekomstvisie.

Na de presentatie aan de gemeenteraad op 23 september a.s. stelt het opgaveteam Dorpshart Odijk een definitieve versie op van de toekomstvisie. Deze wordt in het Open Huis van 18 november 2021 en daarna besluitvormend in de raad van 2 december 2021 behandeld. Na de vaststelling van de toekomstvisie volgt een Uitvoeringsdocument. Gemeente, ondernemers en bewoners trekken samen op bij de uitvoering van de visie.

Meer informatie en het concept van de toekomstvisie vindt u hier.

 

Naar overzicht