Terinzagelegging: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Datum: 7 augustus 2018

Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de tweede partiële herziening vastgesteld van:

Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2018 liggen beide herzieningen ter inzage en kan iedereen opmerkingen maken en zienswijzen indienen.

Ga vanaf 21 augustus voor meer informatie naar provincie Utrecht.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten