Spitsafsluiting Achterdijk komt dichterbij

Er is een volgende stap gezet op weg naar de spitsafsluiting voor autoverkeer op de Achterdijk. Ook met de spitsafsluiting blijven alle bestemmingen in het gebied altijd bereikbaar. Alleen tijdens de spits niet altijd via de kortste route. Het doorgaande verkeer moet gebruik maken van de provinciale wegen.

De afsluiting van de Achterdijk zal gaan gelden op maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.00-18.00 uur.

Beroep en bezwaar nog mogelijk

Helemaal definitief is dit nog niet. Zo moet er nog een formeel verkeersbesluit genomen worden. Ook de gemeenteraad moet zich nog uitspreken. Als dat volgens de planning gebeurt, kan de spitsafsluiting in het voorjaar van 2021 van kracht worden. In september 2020 zal het verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid worden gepubliceerd. Vanaf dat moment is bezwaar en beroep mogelijk.    

Ontheffingen

Met de bewoners van het gebied zijn begin 2020 gesprekken gevoerd. Zij en sommige andere gebruikers krijgen een ontheffing. De spitsafsluiting gaat gelden voor gemotoriseerd verkeer. Maar niet voor hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) en landbouwverkeer. Fietsers kunnen ook altijd doorrijden.

Hoe wordt de weg afgesloten

Er komen geen palen of andere barrières in de weg. De spitsafsluiting gebeurt met borden, op het wegvak tussen de Marsdijk en de Tureluurweg. De handhaving van de afsluiting zal gebeuren met cameratoezicht.

Minder sluipverkeer

Zonder maatregelen zal het verkeer blijven toenemen op de Achterdijk. Door het afsluiten tijdens de spits, verwachten we de helft minder verkeer. Hiermee hopen we dat de leefbaarheid voor de bewoners in het buitengebied beter wordt.

Naar overzicht