Samen werken aan energietransitie

Datum: 31 januari 2019

Uitkomsten burgerpanel najaar 2018

Bijna alle gemeenten in de regio (provincie Utrecht) werken samen aan een plan om de energieopgave in de regio op te lossen. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie. Het Rijk verplicht iedere regio (bestaande uit een groep gemeenten) een plan te maken dat beschrijft hoe de regio het opwekken van duurzame energie gaat realiseren. Dan wordt er ook gekeken waar de beste gebieden zijn voor windenergie, zonne- energie, aardwarmte, etc. We hopen medio 2019 hier meer duidelijkheid over te hebben. Er is afgesproken dat afzonderlijke gemeenten hier niet op wachten, maar zelf al werk kunnen maken van beleid of (kleinere) projecten. 

Naast deze samenwerking werkt Bunnik op het gebied van duurzame energie ook veel samen met de gemeenten in het Kromme Rijngebied (Wijk bij Duurstede, Houten en Utrechtse Heuvelrug). Eind 2018 hield de gemeente Bunnik onder de inwoners een enquête over zonnevelden als onderdeel van de route naar beleid voor nieuwe vormen van energieopwekking. 

Eerst daken vol

Een veelgemaakte opmerking van de respondenten in dit onderzoek is dat eerst de daken vol gelegd moeten worden met zonnepanelen. De gemeente is het er mee eens dat dit een wenselijker optie is dan zonnevelden. Maar we hebben berekend dat op daken maximaal 45% van de totale opgave kan worden opgewekt. Daarom kan niet worden volstaan met alléén inzetten van zonnepanelen op daken. We zijn druk bezig om te kijken hoe we meer zonnedaken kunnen realiseren. De gemeente probeert op het eigen vastgoed zonnepanelen te leggen waar dit kan. Op de gemeentewerf en brandweerkazernes en Rijnzaal zijn inmiddels zonnepanelen geplaatst. Nu wordt gekeken naar ’t Kwartier in Werkhoven, Schoudermantel in Bunnik en het gemeentehuis. Daarnaast is er het Project Zonnig Kromme Rijn waar wordt gewerkt om de daken van boerenschuren vol te leggen en er is een subsidieregeling om asbest op daken te verwijderen en hiervoor zonnepanelen terug te plaatsen. Op een boerenschuur worden zonnepanelen gelegd welke zijn “gekocht” door inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen op hun eigen dak. De gemeente gaat ook om de tafel met de grote bedrijven uit Bunnik zoals Vrumona, BAM en Engie om te bespreken wat zij nog kunnen doen. 

Beleid zonnevelden

Uit de enquête blijkt dat 70% van de mensen vindt  dat de gemeente zelf op zoek moet naar geschikte gebieden voor zonnevelden. Door bijvoorbeeld te kijken naar de (landbouwkundige) kwaliteit van de grond waarbij het ruilen van kavels kan voorkomen dat op goede grond zonnevelden worden neergezet. Dit voorstel nemen we mee in de verdere uitwerking van het beleid. Op dit moment wordt aan de hand van de uitkomsten van de enquête bekeken wat er verder kan worden meegenomen in het beleid.  De bedoeling is dat medio april het beleid over zonnevelden wordt vastgesteld door de Gemeenteraad. Dit is slechts een onderdeel van het totaal aan duurzaamheidsbeleid.

Uitkomsten burgerpanel zonnevelden

Eind 2018 heeft de gemeente een enquête onder de inwoners gehouden over zonnevelden. Er kwamen 155 reacties.

De belangrijkste uitkomsten staan hier op een rij:

  • 58% vindt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor opwekking van duurzame energie op haar grondgebied
  • 66% vindt dat zonnevelden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan energievoorziening
  • 50% vindt dat een zonneveld zichtbaar mag zijn in het landschap, 48% vindt dat juist niet
  • 45% wil dat panelen op een veld dicht bij elkaar liggen, 30% wil dat niet
  • 43% wil de zonnevelden ver weg van de bebouwing, 30% wil ze dichtbij de dorpskern
  • 63% wil  zonnevelden langs de wegen
  • 78% wil dat inwoners uit de gemeente meedelen in de exploitatie van een zonneveld
  • 70% wil dat de gemeente actief locaties zoekt

Meer informatie

www.jouwhuisslimmer.nl

www.zonneveldenbunnik.nl

www.bunnik.nl/over-bunnik/duurzaamheid-en-milieu/

www.milieucentraal.nl

www.energiesubsidiewijzer.nl

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten