Raadsleden nemen afscheid

Op dinsdagavond 29 maart namen acht raadsleden afscheid van de gemeenteraad. Zij werden feestelijk uitgeluid en ontvingen een symbolisch kers als aandenken aan de laatste raadsperiode.

Koninklijke onderscheiding

Voor sommige raadsleden vormde de afscheidsavond het sluitstuk van een lange periode, waarin ze als raadslid inwoners van de gemeente Bunnik vertegenwoordigden. Astrid van der Stijl was het langst zittende raadslid. Zij was sinds 18 mei 2006 actief als gemeenteraadslid en maakte drie raadsperioden mee. Arie Viskil maakte sinds 11 maart 2010 deel uit van de gemeenteraad. Bij hun afscheid werden zij koninklijk onderscheiden en ontvingen een lintje voor hun jarenlange inzet. Eerder op de dag werd ook Peter Lakerveld koninklijk onderscheiden voor zijn inzet. Hij was 14 jaar raadslid voor het CDA.

Plaatsmaken

Frans Pouw, Leen Vernie, Inge Suijker, Wypke Zuidweg, Inge Verhoef en Ralph Hallo namen ook afscheid en maken plaats voor nieuwe raadsleden.