Raad beslist over het integraal programma van eisen voor woningbouw ten westen van Odijk

Komende donderdag (15 april) debatteert de gemeenteraad over het integraal programma van eisen voor de bouw van 1000 woningen aan de westzijde van Odijk. Een intensief traject waarbij de raadsleden nauw betrokken waren, ging hieraan vooraf. Het integraal programma van eisen beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de te bouwen wijk De Kersenweide in Odijk.

Impuls voor levendigheid in de dorpen

De plannen voor woningbouw aan deze kant van Odijk bestaan al heel lang. De urgentie is de laatste jaren alleen maar groter geworden, zeker omdat de vraag naar woningen alleen maar groeit. In 2017 werd de Uitvoeringsstrategie vastgesteld. Daarin staat onder andere dat woningbouw cruciaal is voor Bunnik. Met nieuwbouw krijgt Bunnik een impuls en daarmee is de gemeente verzekerd van instandhouding van voorzieningen, een actief verenigingsleven en het tegengaan van verdere vergrijzing. Er is veel vraag naar betaalbare woningen en dat is precies wat er op deze locatie gaat komen.

De weg naar het Integraal programma van eisen

In september 2020 ging de raad ter inspiratie op excursie. Daarop volgden 6 informele bijeenkomsten met inhoudsdeskundigen, waarin steeds een onderwerp voor dit integrale eisenpakket werd besproken. Dit alles leidde tot een concept van het programma van eisen. Het college ging akkoord op 19 januari. In een webinar werd het programma van eisen gedeeld met de samenleving op 25 januari 2021. Nadat het college akkoord ging, lag het ter besluitvorming aan de raad. In het Open huis van 18 en 25 maart werd het besproken. Daar waren geen insprekers. Op 15 april neemt de gemeenteraad een besluit. Als de raad akkoord gaat, is de volgende stap het maken van een integrale gebiedsvisie.   

Hoogste tijd

Wethouder Ali Dekker voelt met het college de urgentie meer dan ooit. ‘We zijn nu zo ver. De samenleving roept om woningbouw. Het gaat hier om het grotere belang voor Bunnik. Ik hoop van harte dat de raad er met mij van overtuigd is, dat we na de grondige voorbereiding door moeten met de plannen voor Odijk West. We gaan er een prachtige wijk van maken.’

Meer info en de vergadering volgen

De digitale raadsvergadering is hier donderdagavond live te volgen

Het Integraal programma van eisen en alle verdere projectinformatie staan op de projectpagina

Naar overzicht