Problemen door een hoge energierekening?

De energietarieven stijgen hard. Zo hard dat het kan zijn dat het u niet lukt om de rekening voor uw gas en licht te betalen. Is dat het geval? Misschien komt u in aanmerking voor een eenmalige bijdrage voor het betalen van de energierekening.

Vraag hulp

Heeft u nu al in de financiële problemen door de hoge energierekening? Vraag dan financiële hulp en tref een regeling met uw energieleverancier. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de schuldhulpverlening van de RSD. 

Eenmalige bijdrage

Mensen met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen begin volgend jaar deze bijdrage voor het betalen van de energierekening voor hun huishouden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 200 euro. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) start in het eerste kwartaal 2022 met het uitkeren van dit bedrag. Zit u in de bijstand? Dan ontvangt u het bedrag automatisch van de RSD.

Melden bij de RSD

Andere groepen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn: IOW-gerechtigden (oudere werklozen), AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – Behoort u tot een van deze groepen? Dan kunt u zich begin volgend jaar bij de RSD melden.

Contact

T: 030 692 95 00 (op werkdagen tussen 8.00–17.00 uur)

M: schuldhulp@rsdkrh.nl

Naar overzicht