Plannen voor riolering en herinrichting Oranjebuurt in de steigers

Oranjebuurt richting Barbarakerk
Een stukje Oranjebuurt richting de Barbarakerk

De gemeente gaat van start met de integrale aanpak van de Oranjebuurt in Bunnik. Naast het noodzakelijke werk aan de riolering zullen er ook verbeteringen komen op het gebied van verkeer en groen. De gemeente wil daarbij een inrichting waarbij ontmoeten en sociale veiligheid een rol spelen.

Wat gaat er gebeuren

In de 70 jaar oude wijk worden op dit moment de kabels en leidingen vervangen door de nutsbedrijven. Daarna wordt de riolering gedeeltelijk vervangen en op een aantal plaatsen gerepareerd. Vervolgens kan de wijk, waar nodig, opnieuw worden ingericht. Daarbij wordt gelet op de verkeersveiligheid met plaats voor fietsers, goede routing, bereikbaarheid, trottoirs en parkeren. Ook is er aandacht voor groen en een klimaatbestendige inrichting met infiltratie van hemelwater. De hulp van de bewoners wordt daarbij ook ingeroepen. Niet alleen om mee te denken over de buitenruimte, maar ook om het regenwater zo veel mogelijk op eigen terrein op te vangen.

Waarom

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • verbetering van het rioleringssysteem zodat het tenminste 60 jaar mee kan
  • verbetering van de verkeersveiligheid
  • klimaat- en toekomstbestendig
  • sociale veiligheid
  • prettige woonomgeving

Het doel is om met de bewoners tot een ontwerp te komen waarbij deze doelstellingen zijn geborgd en belanghebbenden hun wensen -waar mogelijk- verwerkt zien. Zo kunnen de bewoners een nieuwe kwalitatieve en prettige woonomgeving ervaren.

Wanneer

De voorbereidingen starten in 2021. De uitvoering zal in 2022 starten. Er is inmiddels contact met de buurtvereniging en alle bewoners zullen als eerste stap in het participatietraject een enquĂȘte van de gemeente ontvangen om hun wensen kenbaar te maken.

Naar overzicht