Parkeernormen geactualiseerd

Datum: 25 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de normen voor parkeren bij nieuwbouwontwikkeling van woningen en bedrijven geactualiseerd.

Bij woningbouw of ontwikkeling van bedrijven moet gezorgd worden voor voldoende parkeergelegenheid. Dat betekent dat er niet te weinig, maar ook niet nodeloos veel parkeerplaatsen komen. Voor nieuwe bewoners en medewerkers van nieuwe bedrijven zijn daarom normen vastgesteld voor de parkeerbehoefte. Die normen moeten óók voorkomen dat een nieuwe ontwikkeling parkeeroverlast in de omgeving veroorzaakt. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen voor een nieuwe ontwikkeling nodig zijn heeft het college al in 2008 een Nota Parkeernormen vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het autobezit van Nederlanders is echter constant in verandering. Dat is ook in de gemeente Bunnik het geval. Waar het autobezit van inwoners van Bunnik in 2008 nog boven het landelijk gemiddelde zat, is het inmiddels teruggelopen naar het landelijk gemiddelde. Er wordt meer gebruik gemaakt van openbaar vervoer, (elektrische) fiets en deelauto’s. Dat is ook van invloed op de behoefte aan parkeerplaatsen. Het college heeft daarom besloten de Parkeernota uit 2008 te actualiseren. De nieuwe richtlijnen zijn vastgesteld in de Nota  Parkeernormen 2019.

Recente richtlijnen

De nieuwe parkeernormen zijn gebaseerd op de meest recente, landelijk erkende richtlijnen van het CROW, een nationaal kenniscentrum op het gebied van verkeer en vervoer. Voor verschillende functies in verschillende typen gebieden gelden diverse parkeernormen. Er is dus niet één standaard parkeernorm voor elk type woning of bedrijf. Als voorbeeld voor woningen: afhankelijk van de omvang en prijsklasse van nieuwbouwwoningen gelden verschillende parkeernormen. Voor woningen in de lagere prijsklassen geldt nu (overeenkomstig de CROW-richtlijn) over het algemeen een iets lagere parkeernorm (dus minder parkeerruimte per woning) dan voorheen.

De nieuwe parkeernota staat vanaf 1 mei gepubliceerd op www.overheid.nl

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten