Openstelling instroom zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo

De regio Zuid Oost Utrecht is op een andere manier samen zorg gaan inkopen. Er wordt wettelijk verplichte zorg en ondersteuning ingekocht. Voor inwoners betekent dat zij meer keuze krijgen voor zorgaanbieders waar zij hulp of ondersteuning van willen ontvangen.

Tweede inschrijfronde voor zorgaanbieders.
De nieuwe inschrijfronde voor open huis raamovereenkomsten vanaf 1 januari 2022 staat open. De inschrijfronde voor Jeugdhulp Ambulant en Respijtzorg en/of Wmo Begeleiding en Respijt- en Bemoeizorg is op 18 augustus 2021 opengezet. De inschrijving geldt voor hoofdaannemers en sluit op 27 september 2021. Tegelijkertijd kunnen onderaannemers door gecontracteerde zorgaanbieders worden ingeschreven met startdatum 20 oktober 2021. Deze inschrijving sluit op 20 september 2021.

Inschrijven via TenderNed
De inschrijving gebeurt via TenderNed. Dit instroommoment geeft geen mogelijkheid meer tot het stellen van vragen (NVI)  zoals bij de eerste inkoop. De regio ZOU is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, De Bilt en de Utrechtse heuvelrug. Meer informatie: staat op de website van de regio ZOU: https://tinyurl.com/zorginzou

Naar overzicht