Bekendmaking ontwerp-waterbeheerprogramma Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op 7 juli jl. heeft het algemeen bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 vrijgegeven voor inspraak. U vindt de stukken vanaf dinsdag 13 juli op hdsr.nl/waterbeheerprogramma. Daar kunt u ook een zienswijze indienen.

Naar overzicht