Onderzoek naar tekort jaarrekening 2020 bij RMN afgerond

In maart dit jaar heeft het dagelijks bestuur (DB) van Reinigingsbedrijf Midden Nederland opdracht gegeven voor onafhankelijk onderzoek naar een onverwacht tekort op de jaarrekening 2020. Het onderzoek, uitgevoerd door een registeraccountant, is klaar.

Uit het onderzoek blijkt dat RMN overall goed op de uitvoering van haar hoofdtaak is berekend. Ook komt naar voren dat het tekort op de jaarrekening 2020 weliswaar een incident is, maar wel een incident met structurele oorzaken: het tekort heeft ook te maken met de bedrijfsvoering, cultuur, managementstijl en sturing. De onderzoekers stellen vast dat de organisatie daarom onvoldoende in control is. Tegelijkertijd stellen zij dat er meer en diepgaander onderzoek nodig is, om dit uitgebreider in beeld te brengen.

Samengevat zijn de conclusies:

  • RMN rekent met teveel beschikbare uren tegen een te laag uurtarief.
  • De financiële afdeling is onderbemenst en niet adequaat geautomatiseerd.
  • Het MT is onvoldoende in balans, interne bedrijfsvoering is kwalitatief onderbelicht.
  • Er is geen adequaat werkproces rondom ziekte en disfunctioneren.
  • Er wordt te krap begroot en RMN is terughoudend in het vragen van voldoende budget aan de RMN-gemeenten.

Een aantal aanbevelingen uit het rapport sluit aan bij conclusies uit eerdere onderzoeken en zijn al eerder door het bestuur en RMN in gang gezet. Maar het rapport laat ook zien dat we er nog niet zijn.

Het algemeen bestuur ziet in de overige aanbevelingen uit het rapport de bouwstenen om met RMN verdere stappen te nemen in het verbeteren van de organisatie. Zodat er een financieel gezonde exploitatie ontstaat zonder verrassingen.

Het dagelijks bestuur zal samen met de directie van RMN op korte termijn een interim hoofd Financiën aanstellen, met de opdracht om de reeds ingeslagen weg en de in het rapport genoemde aanbevelingen verder uit te werken.

Bekijk hier (pdf, 311 KB) het ‘Onderzoek oorzaken negatieve resultaat 2020 en late melding daarvan aan het bestuur door Reinigingsbedrijf Midden Nederland’.

Naar overzicht