Nieuwe regels voor het beoordelen van een vergunning voor kapaanvragen

Datum: 23 juni 2020

In de Bomenverordening staan regels voor het verwijderen en vervangen van bomen. Het college heeft hiervoor nieuwe, aanvullende regels vastgesteld.

De aanleiding hiervoor is een motie die de gemeenteraad op 31 oktober 2019 heeft aangenomen. Hierin is gevraagd om de bomenverordening aan te scherpen door het opnemen van een toetsingssysteem voor de kap van bomen in de openbare ruimte bij het herinrichten van de openbare ruimte. Ook vraagt de motie om aanvullende regels voor de herplantplicht. Op 31 maart 2020 heeft het college nieuwe beleidsregels vastgesteld, waarmee de motie is opgevolgd.

Verbetering van de groenstructuur

De beleidsregels maken een transparante afweging mogelijk als het gaat om de keus tussen het behoud van een boom of bomenrij of het verwijderen ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een puntentabel. Deze systematiek wordt ook door andere gemeenten gebruikt, zoals in  Arnhem.

Punten voor behoud van een bestaande boom of houtopstand zijn monumentenstatus, levensverwachting, beeldbepalende boom, milieu en klimaatadaptatie, biodiversiteit en landschappelijke/historische waarde.

Punten om een boom of houtopstand te vellen zijn: positieve invloed op ander groen, mogelijkheden voor klimaatadaptatie en duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid en overlast.

Bomen met een verwachtte langere levensduur en met een grotere kroondiameter krijgen meer punten. Monumentale, beeldbepalende bomen en bijzondere bomen of bomen met een grote ecologische waarde krijgen eveneens meer punten. Daardoor zijn er goede redenen nodig om deze (beeldbepalende) bomen te vellen.

In de Bomenverordening staan ook nog andere criteria voor het verlenen van een kapvergunning, zoals voor zieke en dode bomen, bij ruimtelijke projecten, of wanneer bomen schade veroorzaken. Hiervoor geldt de puntentabel niet.

Herplantplicht

In artikel 6 van de Bomenverordening staat dat het college bij het afgeven van een omgevingsvergunning een herplantplicht kan opleggen. In de beleidsregels geeft het college aan welke voorwaarden hiervoor gelden. Herplant op dezelfde plek wordt in principe opgelegd als er voldoende groeiruimte is, zowel bovengronds als ondergronds en wanneer het passend is in de omgeving.

Het college wil na een jaar proefdraaien de nieuwe beleidsregels beoordelen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten