Nieuwe huisvestingsverordening moet doorstroom verbeteren

Datum: 4 juli 2019

Op 1 juli 2019 is de nieuwe huisvestingsverordening in werking getreden. Elke gemeente in de regio Utrecht heeft zo’n verordening. Daarin staan afspraken staan over de verdeling van sociale huurwoningen. Het gaat om regels waar woningzoekenden mee te maken krijgen als zij reageren op het aanbod van sociale huurwoningen met een huur tot € 720,42. De huisvestingsverordening is direct verbonden met het regionale systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen, www.WoningNet.nl.

De nieuwe huisvestingsverordening is grotendeels gelijk aan de oude. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Behoud inschrijfduur bij verhuizing

Woningzoekenden die een woning accepteren raakten voorheen hun inschrijfduur kwijt. Voor veel woningzoekenden was dit een reden om een woning te weigeren en verder te zoeken. Daarom verandert dit nu. Bij accepteren van een woning behoud je 75% van de inschrijving. De gemeenten en woningcorporaties hopen dat mensen door deze regeling eerder en vaker verhuizen. Zo komen er ook meer woningen vrij voor starters.

Het behoud van de inschrijfduur gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. Wie tussen 1 januari en 1 juli 2019 een woning heeft geaccepteerd en zich daarna opnieuw heeft ingeschreven, hoeft niets te doen. Meer informatie vindt u op de website van www.woningnet.nl , regio Utrecht onder ‘Overzicht’ bij ‘Behoud Inschrijfduur’.

Van groot naar beterWordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan kunt u voorrang krijgen. Huurt u nu een sociale huurwoning van een corporatie met minimaal 4 kamers, dan krijgt u voorrang op woningen met maximaal 3 kamers. Het maakt hierbij niet uit hoe oud u bent. Het idee hierachter is dat u zo in een huis gaat wonen dat beter bij uw situatie past en er komt een grote woning vrij voor een gezin. Let goed op dat uw zoekprofiel  op www.woningnet.nl klopt. Bekijk hier alle informatie op Woningnet.

Loting

Bent u een starter op de woningmarkt? Om uw kansen op een woning te vergroten worden er woningen verloot. Loting gebeurde tot nu toe niet in de gemeente Bunnik. Een beperkt deel van de kleinere woningen zal worden verloot om starters en spoedzoekers ook een kans te geven. Woningen met het label Voorrang 65+ worden niet verloot.

Voorrang grotere huishoudens

Ook de grootte van een huishouden speelt een belangrijke rol. Meerpersoonshuishoudens krijgen voorrang bij de woningen met 4 kamers of meer. Het idee hierachter is dat de gezinnen in een huis wonen dat beter past bij hun situatie. Alleenstaande ouders met één kind komen nu ook in aanmerking voor een woning met 3 slaapkamers.

Voor woningen met 3 kamers of minder worden geen regels voor de grootte van het huishouden meer gesteld. Zo kunt u als alleenstaande ook in een woning met 2 slaapkamers wonen.

In de nieuwe verordening blijft een aantal lokale regels hetzelfde:

Kernbinding Werkhoven

Corporaties mogen een klein deel van het woningaanbod met voorrang toewijzen aan mensen die al in een kleine plaats wonen. In de gemeente Bunnik is deze ‘bindingsregel’ van toepassing voor de kern Werkhoven. Dat betekent dat inwoners van Werkhoven voorrang krijgen bij een sociale huurwoning in Werkhoven.

Voorrangsregels 65+ en jongeren

Woningen die zonder trappen bereikbaar zijn, kunt u herkennen aan het label Voorrang 65+. Iedereen mag reageren op deze woningen, maar woningzoekenden vanaf 65 jaar krijgen voorrang bij de toewijzing. Hetzelfde geldt voor jongerenwoningen: iedereen mag reageren, maar jongeren (t/m 29 jaar) krijgen voorrang.

 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten