Nieuwe bomen langs Pelikaanweg

Langs de Pelikaanweg in Werkhoven staat een karakteristieke rij met elzenbomen. Deze bomen zorgen voor veel overlast. De bewoners van de Pelikaanweg hebben samen met de groenbeheerder van de gemeente een vervangingsplan gemaakt. Met dit plan willen zij het karakteristieke beeld van de bomenrij behouden en overlast voorkomen. Binnenkort wordt een kapvergunning aangevraagd voor de achttien elzenbomen. Zodra deze vergunning is verleend vervangen we de bomen. De bestrating en riolering worden hersteld en we richten het openbaar groen opnieuw in.

Waarom vervangen we de bomen?

Elzenbomen hebben wortels die ondiep groeien. De wortels van de elzenbomen in de Pelikaanstraat veroorzaken veel schade aan de bestrating en het riool. De wortels groeien onder de funderingen van de huizen, stoep en parkeervakken door. Na iedere regenbui is er wateroverlast. Het water kan niet weg omdat de groenvakken boven straatniveau liggen en de putten zijn verstopt geraakt door boomwortels en afvallend blad.

Wat komt er als vervanging van de bomen?

We vervangen de elzen door zeventien esdoorns. Deze boomsoort komt nog niet voor in het openbaar groen in Werkhoven. De esdoorns wortelen dieper. Zo voorkomen we in de toekomst overlast aan bestrating en riolering. Een achttiende esdoornboom planten we in Werkhoven op een andere plek. De Linde- en Beukenbomen blijven staan.

Versterken van de biodiversiteit

We stimuleren de soortenrijkdom in de straat. Dat doen we door het behouden van twee boomsoorten en het aanplanten van een nieuwe boomsoort. Daarnaast zorgen we voor meer variatie in struiken en planten in de groenvakken.

Klimaatbestendige straat

We herstellen stoepen, parkeervakken en putten en zorgen er voor dat regenwater makkelijk kan weglopen in putten en groenvakken. Zo voorkomen we ook in de toekomst wateroverlast.

Verbeteren verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in de straat wordt beter. We herstellen de stoepen waardoor de straat voor voetgangers veiliger wordt. We voegen gevarieerde beplanting toe aan de zuidzijde van de weg. De weg lijkt dan optisch smaller. De verwachting is dat automobilisten hun snelheid zullen matigen en dat de weg daardoor voor fietsers veiliger wordt.

Naar overzicht