Nieuwe bomen langs het Pad door Dalenoord

Aan de noordzijde van het Pad door Dalenoord tussen de Dierenweide en het Doornpad in Odijk staan zeven elzenbomen. Om kaalslag in de toekomst te voorkomen, worden deze bomen vervangen. Samen met een groep omwonenden is er gekeken welke bomen er teruggeplaatst gaan worden. Er is een kapvergunning aangevraagd voor de elzenbomen. Het kappen en het vervangen van de bomen staat gepland in het voorjaar van 2022.

In 2018 heeft de gemeente een plan opgesteld hoe we van Pad door Dalenoord een Park door Dalenoord kunnen maken. De huidige bomen bestaan vooral uit hoge Elzenbomen, die het pad ’s avonds erg donker maken. We willen het Pad door Dalenoord een lichtere uitstraling geven en meer biodiversiteit creëren.

Wat komt er als vervanging van de bomen?

We vervangen de elzen door twaalf nieuwe bomen, waaronder de krent, meidoorn, sierkers en sierappel. De nieuwe bomen komen van oorsprong voor in deze regio en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit. De bomen worden als ze volgroeid zijn minder hoog dan de nu aanwezige elzenbomen.

Naar overzicht