Nieuwe bomen en beplanting in de gemeente Bunnik

De komende weken planten we verschillende nieuwe bomen in Odijk, Bunnik en Werkhoven. Ook vervangen we een aantal zieke bomen en zorgen we ervoor dat de bermen worden ingezaaid met bij-vriendelijke beplanting.

Verschillende nieuwe bomen

Bunnik

Enkele nieuwe bomen aan het Bezembinderspad, aan de Van Riemsdijkgaarde en in de Pr. Irenestraat.

Odijk

In Odijk krijgen het Rijnpad, de Dierenweide, de Oude ‘Haven, de Barbeellaan en het Diaconie-erf verschillende nieuwe bomen. Ook bij het gemeentehuis planten we 6 nieuwe bomen.

Werkhoven

In Werkhoven planten we een nieuwe boom aan de Curtis.

Buitengebied

De Achterdijk krijgt maar liefst 36 nieuwe bomen.

Vervanging van zieke bomen

Op de Werkhovenseweg worden zieke essenbomen vervangen door 12 lindebomen. Daarnaast vervangen we op de Tureluurweg in Bunnik in totaal 23 bomen, waarvan 8 lindebomen, 6 elzen en 9 lijsterbesbomen. De Werkhovenseweg is hierdoor op maandag 1 maart tijdelijk even afgesloten.

Naar overzicht