Nieuwbouw Rhijnhaege kan beginnen

Datum: 15 juni 2020

Sinds vrijdag 5 juni is ontwikkelaar Sustay eigenaar geworden van het perceel waar nu nog het kantoorgebouw Rhijnhaeghe staat. De gemeente heeft de sloopmelding voor het huidige pand ontvangen en geaccepteerd. Daarmee kunnen de werkzaamheden voor het realiseren van woningen van start gaan.

De ontwikkelaar heeft de omwonenden over de nieuwste ontwikkelingen geïnformeerd en vervolgens op 11 juni een informatiebijeenkomst gehouden. De sloop van het gebouw zal worden gedaan door de firma Avezaat. Schutte Bouw zal in opdracht van Sustay de woningen bouwen. Bewoners in de omgeving hebben van Schutte bouw een uitnodiging ontvangen voor een nulmeting voor het geval er tijdens de werkzaamheden schade aan omliggende woningen zou ontstaan.

Allereerst worden er saneringswerkzaamheden uitgevoerd waarbij onder andere asbesthoudende kit wordt verwijderd. Voor de verdere sloop zal nog een aanvullende vergunning volgen voor het breken van puin De materialen worden namelijk gerecycled. Alle werkzaamheden en het informeren van de omgeving daarover vallen onder verantwoordelijkheid van ontwikkelaar Sustay, Bouwbedrijf Schutte en sloopbedrijf Avezaat,

De nieuwsbrief van de aannemer vindt u hier

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten