Muzikale ingebruikname aangepaste N411

Datum: 20 november 2019

Op dinsdagmiddag 19 november werd de fietsstraat tussen Utrecht en Bunnik feestelijk geopend door gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Ali Dekker (Bunnik) en William van Niekerk (directeur Mourik Infra). Het fietsende drietal werd ontvangen door veel aan- en omwonenden en begeleid door een vrolijke fanfare op de fiets.

Nu de wegwerkzaamheden aan de provinciale weg (N411) tussen Utrecht en Bunnik bijna zijn afgerond, was het tijd voor de officiële opening van het resultaat: een nieuw en verkeersveilig kruispunt ter hoogte van de Achterdijk, de als fietsstraat ingerichte parallelweg, de herinrichting ter hoogte van Rhijnauwen en diverse natuurmaatregelen in de directe omgeving van de weg.

Vijf verkeers- en natuurmaatregelen

Tussen augustus en half november 2019 is met man en macht gewerkt aan de herinrichting van de provinciale weg N411 tussen de kruising met de Mereveldseweg in Utrecht en de Van Zijldreef in Bunnik. Bij de herinrichting zijn de volgende verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de weg gerealiseerd:

  • •Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek en de plaatsing van verkeerslichten ter vervanging van de bestaande aansluitingen Oud-Amelisweerd en Achterdijk en parallelwegoversteek.
  • Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan.
  • Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur op het wegvak tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik.
  • Maatregelen ter verbetering van het comfort en de veiligheid voor fietsers op de parallelweg.
  • Bijdragen aan het Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten, inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg.

De drukke fietsroute tussen Utrecht en Bunnik rechtvaardigt een brede, veilige en comfortabele fietsstraat. Zeker omdat er de komende tijd nóg meer fietsers bijkomen en het aantal elektrische fietsen stijgt. Dat vraagt meer ruimte om de snelheidsverschillen veilig te kunnen opvangen.

Waardevol gebied vraagt gezonde balans

De provinciale weg tussen Utrecht en Bunnik ligt in een landschappelijk en cultuurhistorisch bijzonder en kwetsbaar gebied. Bij de herinrichting heeft de provincie Utrecht samen met de gemeenten Utrecht en Bunnik, bewoners en veel diverse belangenorganisaties gezocht naar een gezonde balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, natuur en landschap, cultureel erfgoed en recreatie. Het is een lang en ingewikkeld proces geweest. In dit proces heeft de gemeente Bunnik compromissen moeten sluiten, maar er is nu een flinke slag gemaakt. De verkeersveiligheid is met de vernieuwde N411 en de fietsstraat flink verbeterd. Natuurlijk is het op een aantal punten voor mensen even wennen  aan de nieuwe situatie. De gemeente Bunnik blijft in overleg met de Provincie monitoren hoe het nu gaat, want er zijn vast punten voor verbetering. Als het aan de gemeente Bunnik ligt, krijgt de hele hoofdrijbaan uiteindelijk een snelheidslimiet van 60 km per uur. Wethouder Dekker: 'Voor nu is dit een flinke stap in de goede richting en daar zijn we blij mee.'

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten